image banner
NĂM 2024: Tăng cường công tác quản lý đất đai - GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Đảng uỷ xã Tiên Thanh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng uỷ mở rộng để tiếp đoàn công tác của Huyện uỷ Tiên Lãng về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, định hướng năm 2024
Lượt xem: 31

    Ngày 24/11/2023 Đảng uỷ xã Tiên Thanh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng uỷ mở rộng để tiếp đoàn công tác của Huyện uỷ Tiên Lãng về đánh giá kết quả  thực hiện nhiệm vụ năm 2023, định hướng năm 2024. Đoàn công tác của huyện uỷ có đồng chí Nguyễn Văn Lượng – Huyện uỷ viên, trưởng phòng y tế huyện, Phó Trưởng đoàn công tác, Chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Thành Tú – Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ huyện. Đồng chí Đoàn Thị Thuý – Phó Trưởng Ban Dân vận huyện uỷ, đồng chí Hoàng Văn Thiềm – Phó trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy, các đồng chí trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã.

Tại hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2023:

Đánh giá theo Nghị quyết của Huyện ủy và quyết định 2789 của UBND huyện tổng số xây dựng 19 chỉ tiêu, Xã Tiên Thanh đã đạt và vượt 15 chỉ tiêu.

Đánh giá theo Nghị quyết của Đảng ủy tổng số xây dựng 15 chỉ tiêu lớn, Xã đã đạt và vượt 13 chỉ tiêu. Cụ thể như sau:

(1) Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã 614,2 tỷ đồng, tăng 175% so với năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế 24%, bình quân thu nhập đầu người ước đạt 101,9 triệu đồng/người/năm (KH huyện: 68triệu đồng/năm; NQ xã là 69 triệu đồng/năm): Vượt chỉ tiêu.

(2). Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ với tỷ lệ tương ứng: xã 30%-27%-43%( Huyện 22-32,3-45,7) (Đạt)

(3). Tổng diện tích cấy lúa cả năm là 315,35ha, bằng 87,35% so với kế hoạch huyện giao; Sản lượng đạt 2044tấn, bằng 81,8% so với kế hoạch huyện giao; Năng suất đạt 64,8 tạ/ha, bằng 101,7% so với kế hoạch huyện giao. 

Tổng diện tích rau màu là 101,52ha, bằng 101,52% so với kế hoạch huyện giao (NQ Đảng ủy:  90haVượt chỉ tiêu)

Đàn trâu 28 con, bằng 140% KH (NQ ĐU: 20con – vượt chỉ tiêu);

Đàn bò 26 con, bằng 130% KH (NQ ĐU: 20con – vượt chỉ tiêu);

Đàn gia cầm 382.000 con, bằng 116,25%KH (NQ ĐU: 380.000con– vượt chỉ tiêu);

Diện tích nuôi trồng thuỷ sản ổn định 50 ha (NQ ĐU: 50ha – đạt);

(4) Thu ngân sách năm 2023 ước đạt: 6.874.000.000đồng, bằng 152,79%KH (huyện giao 4.499.000.000đ); Chi ngân sách năm 2023 ước đạt: 6.842.000.000đồng, bằng 152,08%KH (huyện giao 4.499.000.000đ) –Vượt chỉ tiêu

(5) Duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục PTTH và nghề, tỷ lệ chuyển lớp, chuyển cấp đạt 98% trở lên; công tác khuyến học khuyến tài, học tập cộng đồng và xã hội học tập được quan tâm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 87,2%( huyện giao 87%). Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 95%. Đạt xã phù hợp với trẻ em. Đạt

(6)  Duy trì kết quả bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên của (Huyện giao dưới 1%),  xã đạt 0,95%, giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 là 0,3% (Đạt)

(7). Hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số theo kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, số làng văn hóa được công nhận đạt 90% trở lên, số gia đình văn hóa được công nhận đạt 94,1% trở lên (Đạt)

(8) Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1% (giai đoạn 2021-2025), tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 93% (Đạt)

(9) Công tác phân loại rác thải tại nguồn và tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý đạt 50% trở lên; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đạt 100% (Chưa đạt)

 (10) Năm đoàn thể và ít nhất 30% số thôn có mô hình dân vận khéo; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại trực tiếp với nhân dân ít nhất 2 lần trong năm. (Đạt)

 (11) Đảng bộ và 90% trở lên số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% trở lên số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp 04 đảng viên mới. (Dự kiến Đạt)

(12) Chính quyền và 80% số thôn HTTNV trở lên. MTTQ Việt Nam xã, các đoàn thể chính trị xếp loại HTTNV trở lên;  80% số Ban công tác MT, chi đoàn, chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dự kiến Đạt

(13) Quân sự quốc phòng địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ, an ninh đạt xuất sắc. Đạt

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lượng – Huyện uỷ viên, trưởng phòng y tế huyện, Phó Trưởng đoàn công tác, Chủ trì hội nghị đã đánh giá, ghi nhận, biểu dương những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tiên Thanh đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời đề nghị các cấp ủy chi bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như rà soát các chỉ tiêu thi đua năm 2023 để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm của huyện và xã. Tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Định hướng các chỉ tiêu thi đua năm 2024.

. Đoàn công tác của huyện uỷ có đồng chí Nguyễn Văn Lượng – Huyện uỷ viên, trưởng phòng y tế huyện, Phó Trưởng đoàn công tác, Chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Thành Tú – Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ huyện. Đồng chí Đoàn Thị Thuý – Phó Trưởng Ban Dân vận huyện uỷ, đồng chí Hoàng Văn Thiềm – Phó trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy, các đồng chí trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã.

Tại hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2023:

Đánh giá theo Nghị quyết của Huyện ủy và quyết định 2789 của UBND huyện tổng số xây dựng 19 chỉ tiêu, Xã Tiên Thanh đã đạt và vượt 15 chỉ tiêu.

Đánh giá theo Nghị quyết của Đảng ủy tổng số xây dựng 15 chỉ tiêu lớn, Xã đã đạt và vượt 13 chỉ tiêu. Cụ thể như sau:

(1) Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã 614,2 tỷ đồng, tăng 175% so với năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế 24%, bình quân thu nhập đầu người ước đạt 101,9 triệu đồng/người/năm (KH huyện: 68triệu đồng/năm; NQ xã là 69 triệu đồng/năm): Vượt chỉ tiêu.

(2). Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ với tỷ lệ tương ứng: xã 30%-27%-43%( Huyện 22-32,3-45,7) (Đạt)

(3). Tổng diện tích cấy lúa cả năm là 315,35ha, bằng 87,35% so với kế hoạch huyện giao; Sản lượng đạt 2044tấn, bằng 81,8% so với kế hoạch huyện giao; Năng suất đạt 64,8 tạ/ha, bằng 101,7% so với kế hoạch huyện giao. 

Tổng diện tích rau màu là 101,52ha, bằng 101,52% so với kế hoạch huyện giao (NQ Đảng ủy:  90haVượt chỉ tiêu)

Đàn trâu 28 con, bằng 140% KH (NQ ĐU: 20con – vượt chỉ tiêu);

Đàn bò 26 con, bằng 130% KH (NQ ĐU: 20con – vượt chỉ tiêu);

Đàn gia cầm 382.000 con, bằng 116,25%KH (NQ ĐU: 380.000con– vượt chỉ tiêu);

Diện tích nuôi trồng thuỷ sản ổn định 50 ha (NQ ĐU: 50ha – đạt);

(4) Thu ngân sách năm 2023 ước đạt: 6.874.000.000đồng, bằng 152,79%KH (huyện giao 4.499.000.000đ); Chi ngân sách năm 2023 ước đạt: 6.842.000.000đồng, bằng 152,08%KH (huyện giao 4.499.000.000đ) –Vượt chỉ tiêu

(5) Duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục PTTH và nghề, tỷ lệ chuyển lớp, chuyển cấp đạt 98% trở lên; công tác khuyến học khuyến tài, học tập cộng đồng và xã hội học tập được quan tâm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 87,2%( huyện giao 87%). Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 95%. Đạt xã phù hợp với trẻ em. Đạt

(6)  Duy trì kết quả bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên của (Huyện giao dưới 1%),  xã đạt 0,95%, giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 là 0,3% (Đạt)

(7). Hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số theo kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, số làng văn hóa được công nhận đạt 90% trở lên, số gia đình văn hóa được công nhận đạt 94,1% trở lên (Đạt)

(8) Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1% (giai đoạn 2021-2025), tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 93% (Đạt)

(9) Công tác phân loại rác thải tại nguồn và tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý đạt 50% trở lên; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đạt 100% (Chưa đạt)

 (10) Năm đoàn thể và ít nhất 30% số thôn có mô hình dân vận khéo; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại trực tiếp với nhân dân ít nhất 2 lần trong năm. (Đạt)

 (11) Đảng bộ và 90% trở lên số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% trở lên số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp 04 đảng viên mới. (Dự kiến Đạt)

(12) Chính quyền và 80% số thôn HTTNV trở lên. MTTQ Việt Nam xã, các đoàn thể chính trị xếp loại HTTNV trở lên;  80% số Ban công tác MT, chi đoàn, chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dự kiến Đạt

(13) Quân sự quốc phòng địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ, an ninh đạt xuất sắc. Đạt

Anh-tin-bai

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lượng – Huyện uỷ viên, trưởng phòng y tế huyện, Phó Trưởng đoàn công tác, Chủ trì hội nghị đã đánh giá, ghi nhận, biểu dương những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tiên Thanh đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời đề nghị các cấp ủy chi bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như rà soát các chỉ tiêu thi đua năm 2023 để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm của huyện và xã. Tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Định hướng các chỉ tiêu thi đua năm 2024.

đ/c Hoàng Thị Thùy PBT - Đảng ủy xã Tiên Thanh

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới