image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tài liệu lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện
Lượt xem: 67

Thực hiện Luật đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thực hiện Luật đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Ủy ban nhân dân huyện công khai nội dung của kế hoạch sử dụng đất năm 2015 trên Cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân huyện để Nhân dân trong huyện được biết và tham gia ý kiến đóng góp.

Thời gian lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Tiên Lãng là 30 ngày kể từ ngày công khai thông tin.

Mọi ý kiến tham gia đóng góp của Nhân dân trong huyện gửi về địa chỉ Cổng thông tin điện tử huyện Tiên Lãng hoặc bằng văn bản gửi về Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng (qua phòng Tài nguyên và Môi trường)- Khu 2, Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng để tổng hợp.

DáNG CONG THONG TIN DIEN TU.rar

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới