image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 • Mặt trận Tổ quốc lấy ý kiến tham gia các văn kiện Đại hội Đảng các cấp

     Nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố và đất nước; thông qua đó phát huy dân chủ, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng và Nhân dân, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để đề xuất tiếp tục bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương và các giải pháp xây dựng thành phố, đất nước trong thời kỳ mới. Chiều

 • Huyện quan tâm đẩy mạnh phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

  Những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phong trào thể dục thể thao quần chúng luôn được huyện quan tâm. Nhất là cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được đông đảo người dân tham gia, hưởng ứng. Phong trào đã và đang phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, đa dạng, phong phú về các loại hình, môn tập. Ðể thực hiện hiệu quả phong trào, huyện đầu tư mở rộng và nâng cao hiệu quả phong trào thể dục thể thao quần chúng tại các xã, thị trấn. Hiện nay, toàn huyệ

 • Huyện quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội

  Từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, huyện luôn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với hộ gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội được các ngành và địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải ph&aacut

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới
Thống kê truy cập
 • Đang online: 10
 • Hôm nay: 58
 • Trong tuần: 251
 • Tất cả: 8751