image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Mặt trận Tổ quốc lấy ý kiến tham gia các văn kiện Đại hội Đảng các cấp
Lượt xem: 80

 
 Nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố và đất nước; thông qua đó phát huy dân chủ, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng và Nhân dân, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để đề xuất tiếp tục bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương và các giải pháp xây dựng thành phố, đất nước trong thời kỳ mới. Chiều ngày 19/6/2015 tại Hội trường khối đoàn thể huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng, Đại hội XV Đảng bộ thành phố.  

Mặt trận Tổ quốc lấy ý kiến tham gia các văn kiện Đại hội Đảng các cấp

  Nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố và đất nước; thông qua đó phát huy dân chủ, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng và Nhân dân, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để đề xuất tiếp tục bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương và các giải pháp xây dựng thành phố, đất nước trong thời kỳ mới. Chiều ngày 19/6/2015 tại Hội trường khối đoàn thể huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng, Đại hội XV Đảng bộ thành phố.  
     

Chủ trì Hội nghị đã thông qua những nội dung trọng tâm mang tích chất gợi mở để các đại biểu tập trung thảo luận… đã có 8 ý kiến phát biểu tại Hội trường và trên 50 ý kiến bằng văn bản gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Đối với dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng: Các ý kiến cơ bản nhất trí cao với đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương 5 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu rất quan trọng. Một số ý kiến đề nghị Đảng ta có chủ trương giải pháp cụ thể, thiết thực hơn trong phát triển kinh tế đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện chính sách an sinh xã hội và đãi ngộ đối với người có công; vấn đề giải quyết việc làm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức; đồng thời đề nghị cán bộ cần gần dân, sâu sát nhân dân hơn nữa…
           

Đối với dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XV, các ý kiến tham gia đều nhất trí cao với tiêu đề dự thảo báo cáo, kết cấu, bố cục rõ ràng, có sức thuyết phục, thể hiện tính khoa học cao; nội dung có tính tổng kết thực tiễn, khái quát. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã góp ý, đề xuất sửa đổi một số câu, từ cho phù hợp. Một số đại biểu vẫn còn băn khoăn một số vấn đề như: Một số dự án đầu tư kéo dài gây lãng phí đất đai; thu nhập bình quân đầu người và chênh lệnh mức sống nông thôn, thành thị cao; xây dựng nông thôn mới thiên về xây dựng cơ sở hạ tầng mà chưa đầu tư đúng mức cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi mang tính bền vững; vấn đề tiêu thụ nông sản cho nông dân; vấn đề đào tạo cán bộ nguồn nhân lực chất lượng cao; cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; chính sách đối với cán bộ cơ sở, thôn, khu dân cư; cần phải xây dựng tiêu chí cụ thể, giải pháp thiết thực để xây dựng thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại… Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tiếp thu, tổng hợp gửi về Huyện ủy và thành phố xem xét.

                                                                       B H.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới