image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Huyện Tiên Lãng cơ bản hoàn thành các mục tiêu đã đề ra tại Đại hội lần thứ 27 Đảng bộ huyện
Lượt xem: 103


Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, huyện Tiên Lãng đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ một huyện thuần nông chuyển sang đẩy mạnh phát triển mạnh công nghiệp, thương  mại, dịch vụ; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; công tác xây dựng Đảng và chính quyền được quan tâm và phát triển toàn diện; an ninh - chính trị được giữ vững.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, huyện Tiên Lãng đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ một huyện thuần nông chuyển sang đẩy mạnh phát triển mạnh công nghiệp, thương  mại, dịch vụ; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; công tác xây dựng Đảng và chính quyền được quan tâm và phát triển toàn diện; an ninh - chính trị được giữ vững.

              

5 năm qua, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân đạt 9,05%/năm. Cơ cấu kinh tế, nông nghiệp, thủy sản đạt 47,2%; công nghiệp, xây dựng 21,2%; thương mại, dịch vụ đạt 31,6%. Bình quân thu nhập thực tế theo đầu người năm 2015 ước đạt 31 triệu đồng.

Năng suất lúa bình quân năm 2014 đạt 63,06 tạ/ha/vụ, vụ đông xuân năm 2015 đạt 70,35 tạ/ha. Diện tích cây rau màu hằng năm đạt từ 5.100 - 5.300 ha. Diện tích và sản lượng thuốc lào hằng năm vượt kế hoạch. Thực hiện cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tích cực. Cơ bản hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa; bước đầu hình thành các vùng sản xuất tập trung, nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn cho hiệu quả kinh tế cao. Toàn huyện có 3.500 ha (bằng 50% diện tích canh tác) cho giá trị sản xuất từ 100 triệu đồng trở lên/ha/năm. Xuất hiện nhiều mô hình sản xuất 4 vụ/năm, doanh thu đạt 600 triệu đồng trở lên/ha/năm. Sản lượng nấm thực phẩm hằng năm đạt từ 550 - 600 tấn, là địa phương có phong trào trồng nấm thực phẩm dẫn đầu thành phố.

Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 5 năm tăng bình quân 12,5%/năm. Trong 5 năm qua, thu hút thêm được 6 dự án, với tổng số vốn đã đưa vào hoạt động trên 400 tỷ đồng. Nhiều cơ sở sản xuất gia công hàng xuất khẩu da giầy, may mặc duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm và thu nhập cho trên 7.000 lao động.

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 5 năm ước đạt 3.000 tỷ đồng. Đã khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều công trình cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và y tế.

Hoàn thành quy hoạch nông thôn mới và đề án xây dựng nông thôn mới của 22/22 xã; 16 xã đã xây dựng được vùng sản xuất tập trung, với tổng diện tích 1.500 ha; 04 xã xây dựng được mô hình cánh đồng mẫu lớn; 02 xã triển khai mô hình cơ giới hóa đồng bộ, nhiều xã có từ 90% diện tích canh tác trở lên được làm đất bằng cơ giới. Toàn huyện có 17 xã, với 166/202 thôn (đạt 82,17%) đã hoàn thành chương trình dồn điền, đổi thửa; bình quân còn 1,7 - 2 thửa/hộ; là địa phương đi đầu các huyện của thành phố. Đã vận động các hộ dân tự nguyện hiến, góp được gần 600 ha đất, trên 100 nghìn ngày công và trên 30 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Tiến hành đào đắp 408 tuyến đường nội đồng, với tổng chiều dài 284 km. Năm 2014, toàn huyện đã cứng hóa được 71 km mặt đường. Năm 2015, phấn đấu cứng hóa thêm 200 km đường giao thông xóm và đường giao thông trục chính nội đồng. Đến hết năm 2014, xã Toàn Thắng hoàn thành 19 tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm 2015 có thêm 6 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí, bình quân toàn huyện đạt 14 tiêu chí/xã

Công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, thực hiện các chính sách xã hội được tiếp tục quan tâm phát triển, 17 năm liên tục (1998 - 2015) huyện có học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia; 20/23 xã, thị trấn được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; các chế độ chính sách đối với người có công với nước và các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Công tác quốc phòng - an ninh tiếp tục được duy trì, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua đó đã góp phần chấn chỉnh nền nếp sinh hoạt Đảng của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã hạn chế được những biểu hiện cán bộ, đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng được quan tâm. Công tác tổ chức xây dựng đảng duy trì thường xuyên, trong nhiệm kỳ đã tiếp nhận và trao tặng gần 1.200 Huy hiệu Đảng các loại cho đảng viên, quyết định kết nạp 814 đảng viên, đạt 101,75% chỉ tiêu Đại hội và tăng 55 đảng viên so với nhiệm kỳ 2005 -2010. Công tác luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ được thực hiện chặt chẽ theo quy định, đã tiến hành luân chuyển cán bộ từ huyện xuống xã, tạo sự đột phá, chuyển biến rõ nét ở các địa phương.

Về Tiên Lãng những ngày này, trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong huyện tin tưởng vào sự đổi mới, sự đột phá mạnh mẽ từ huyện đến cơ sở, đưa huyện nhà ngày càng phát triển xứng đáng với vị trí, tiềm năng và thế mạnh của huyện./.

L.Q.P

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới