image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Tiên Lãng năm 2015
Lượt xem: 62
Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2953/QĐ-UBND ngày 24/12/2014, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng xây dựng, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2015.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới