image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Ủy ban nhân dân thành phố làm việc với huyện Tiên Lãng về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2015
Lượt xem: 60
Ủy ban nhân dân thành phố làm việc với huyện Tiên Lãng về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2015
Ủy ban nhân dân thành phố làm việc với huyện Tiên Lãng về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2015

Sáng 7/10, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức làm việc tại huyện Tiên Lãng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 9 tháng, ước cả năm 2015; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2016. Về lãnh đạo thành phố có đồng chí Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố. Đại biểu huyện có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Đình Vịnh, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn.


9 tháng năm 2015, giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp-thủy sản huyện đạt 2.474,8 tỷ đồng bằng 83,1% kế hoạch, tăng 2,06% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải đạt 228,420 tỷ đồng tăng 13,3%. Giá trị sản lượng xây dựng cơ bản ước đạt 117,8 tỷ đồng, bằng 65,4% kế hoạch năm, bằng 98,2% cùng kỳ năm trước.

Công tác thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn được quản lý chặt chẽ, thu ngân sách 9 tháng đạt 425,2 tỷ đồng, bằng 68,18% kế hoạch và bằng 108,16% so với cùng kỳ năm trước. Một số khoản thu đạt khá và vượt kế hoạch năm như: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bằng 102,2% kế hoạch; tiền thuê đất đạt 187% kế hoạch; lệ phí trước bạ đạt 119,84% kế hoạch; thuế thu nhập cá nhân đạt 162% kế hoạch; thuế ngoài quốc doanh đạt 87,01% kế hoạch... Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở đợt 1 năm 2015 được 16 lô, diện tích 1.422 m2, tổng số tiền thu được là 3,458 tỷ đồng.

Chương trình nông thôn mới được huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt, trở thành phong trào lớn, huyện đang tập trung chỉ đạo 6 xã Kiến Thiết, Tiên Thắng, Vinh Quang, Cấp Tiến, Quyết Tiến và Quang Phục phấn đấu cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2015, hiện các xã trên đang triển khai xây dựng 63 công trình hạ tầng nông thôn mới theo quyết định phân khai kế hoạch thực vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015. Tính đến thời điểm tháng 9 năm 2015, toàn huyện đạt bình quân 13,32 tiêu chí/xã. Xã Toàn Thắng đang hoàn thiện các thủ tục trình thành phố thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Đến nay, đã có 22 xã tiếp nhận xi măng và triển khai làm đường bê tông thôn xóm và đường giao thông nội đồng, tổng lượng xi măng đã tiếp nhận 15.511 tấn, đạt 56,3% kế hoạch thành phố giao. Đường giao thông đã thi công đạt 118,4 km, trong đó đường giao thông nội đồng được 41,2 km; đường giao thông thôn, xóm được 77,2 km.

Dự báo trong năm 2015, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 7.028 tỷ đồng, tăng 8,05% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 626,6 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương ước đạt 613, 3 tỷ đồng. Giá trị xây dựng cơ bản ước đạt 250 tỷ đồng, bằng 138,9% kế hoạch.

Năm 2016, dự toán tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 7.590 tỷ đồng, tăng 8,05% năm 2015. Huyện phấn đấu 12 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí (năm 2016 thêm 05 xã). Bình quân số tiêu chí của các xã toàn huyện là 16,5 tiêu chí.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Trung Thoại - Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 9 tháng qua của huyện Tiên Lãng, 3 tháng cuối năm huyện Tiên Lãng cần rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ, quyết liệt tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015. Trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, khai thác nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và một số sắc thuế có khả năng thu cao. Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016, huyện Tiên Lãng cần bám sát sự chỉ đạo của thành phố xây dựng các chỉ tiêu sát với thực tế, trong đó chú trọng đến lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có thế mạnh của huyện. Các kiến nghị, đề xuất của huyện Tiên Lãng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Trung Thoại giao các sở, ngành phối hợp với huyện hướng dẫn hoàn tất các nội dung công việc trình UBND thành phố./.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới