image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kế hoạch chuyển đổi số
Lượt xem: 27
Triển khai mô hình chuyển đổi số điển hình năm 2023 tại xã xây dựng và phát triển đồng thời ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ở tất cả các cấp; nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, các ban, ngành, đoàn thể, hội viên và người lao động tại cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức, doanh nghiệp và người dân để thúc đẩy phát triển một cách toàn diện chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại xã và các thôn ( xóm)
Tải về
UBND xã Tiên Thanh

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới