image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển dữ liệu về dân cư, định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023
Lượt xem: 45
Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển dữ liệu về dân cư, định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023
Tải về
kế hoạch chuyển đổi số của UBND huyện

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới