image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Huyện Tiên Lãng đẩy mạnh phát triển chăn nuôi
Lượt xem: 83

Huyện Tiên Lãng hiện có 166 trang trại chăn nuôi, trong đó có 26 trang trại lợn, 140 trang trại gia cầm. Tổng đàn trâu bò dê hơn 5.800 con, đàn lợn 95.595 con, đàn gia cầm 1.682 ngàn con.

 

Huyện Tiên Lãng hiện có 166 trang trại chăn nuôi, trong đó có 26 trang trại lợn, 140 trang trại gia cầm. Tổng đàn trâu bò dê hơn 5.800 con, đàn lợn 95.595 con, đàn gia cầm 1.682 ngàn con.

Thời gian qua, huyện Tiên Lãng tập trung cân đối tỷ trọng các ngành trong sản xuất nông nghiệp bằng việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, song song với trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, góp phần đa dạng hóa kinh tế nông nghiệp nông thôn, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tích cực vận động, tuyên truyền nhân dân mở mang mô hình chăn nuôi theo quy mô trang trại, gia trại, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, giữ vững và không ngừng tăng cao số lượng đàn con theo chỉ tiêu đề ra, đồng thời làm tốt công tác khử trùng, tiêu độc, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi. Trong 6 tháng đầu năm 2012, toàn huyện phân bổ hóa chất khử trùng, tiêu độc với tổng số 5.600 lít. 

6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo, huyện đề ra mục tiêu tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, tập trung vận động nhân dân đầu tư xây dựng trang trại, gia trại theo quy mô phù hợp, chú trọng công tác tiêm phòng dịch, thường xuyên phun hóa chất khử trùng tiêu độc, hướng đến tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, phục vụ nhu cầu tiêu dùng ra thị trường trong và ngoài huyện./.

                                                                                                               NVH.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới