image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Năm 2012, huyện Tiên Lãng quy hoạch và xây dựng 5 vùng sản xuất tập trung
Lượt xem: 63

        Thực hiện Nghị quyết số 14 về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp – thủy sản giai đoạn 2011 – 2015 của HĐND Thành phố, năm 2012,  huyện Tiên Lãng quy hoạch, xây dựng 5 vùng sản xuất tập trung, gồm vùng sản xuất rau màu xã Quyết Tiến, vùng chăn nuôi xã Đông Hưng,

                    
            Thực hiện Nghị
quyết số 14 về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp – thủy sản giai đoạn 2011 – 2015 của HĐND Thành phố, năm 2012,  huyện Tiên Lãng quy hoạch, xây dựng 5 vùng sản xuất tập trung, gồm vùng sản xuất rau màu xã Quyết Tiến, vùng chăn nuôi xã Đông Hưng, vùng nuôi trồng thủy sản xã Cấp Tiến, vùng sản xuất lúa chất lượng xã Đại Thắng và xã Hùng Thắng. Tổng diện tích xây dựng vùng tập trung là 130 ha. Số kinh phí được thành phố hỗ trợ 3.490 triệu đồng. Tính từ 2009 – 2012, toàn huyện xây dựng được 25 vùng sản xuất tập trung, trong đó có 4 vùng nuôi trồng thủy sản, 9 vùng chăn nuôi tập trung, 9 vùng rau màu tập trung, 6 vùng lúa chất lượng, 01 vùng sản xuất lúa giống, 01 cánh đồng mẫu lớn.

Phần lớn các vùng được lựa chọn quy hoạch đều có truyền thống và nhiều hộ đã đưa các đối tượng cây trồng, vật nuôi vào sản xuất, nên khi thực hiện, tiếp tục vận động những hộ còn lại sản xuất cùng loại các đối tượng cây trồng, con vật nuôi theo kế hoạch xây dựng. Do đa số nhân dân trong vùng sản xuất đồng tình, ủng hộ nên tự nguyện đóng góp ngày công lao động để cải tạo đồng ruộng, tiến hành san ghềnh, lấp trũng, dồn điền, đổi thửa, hiến đất để xây dựng cơ sở hạ tầng cùng với sự hỗ trợ của nhà nước. Sau khi đầu tư cơ sở hạ tầng xong, các loại máy móc thiết bị từ làm đất, gieo trồng, chăm bón và thu hoạch đều đến tận đầu bờ nên giảm và giải phóng phần lớn sức lao động của nông dân, năng suất, sản lượng, giá trị sản xuất đều tăng hơn so với khi chưa xây dựng vùng sản xuất tập trung. Các vùng liên hệ đầu ra với doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, giúp sản phẩm có được mức giá và thị trường tiêu thụ ổn định, kịp thời./.

NVH.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới